ANTIRADARY


Ochranné fólie laku
Keramická ochrana laku a fólie
Antiradary a detektory
Detektory

VESTAVNÝ ANTIRADAR – RUŠIČKA

DIČ: CZ0893208

Kaž

PŘENOSNÝ ANTIRADAR VS. ANTIRADAR INSTALOVANÝ NAPEVNO

Funkce přenosných antiradarů (radarových detektorů) je v principu stejná, jako těch napevno instalovaných. Oba dva typy slouží k tomu, abyste byli s dostatečným předstihem informováni o měření rychlosti. Hlavním rozdílem je tedy to, jak jsou ve voze instalovány, liší se ale mnoha další- mi aspekty.

ANTIRADARY INSTALOVANÉ NAPEVNO

(pevné pasivní radarové detektory) jsou v ČR také 100% legální a jejich funkcí je pouze pasivní příjem signálu z policejních radarů. Jedná se o na pevno zabudované systémy přímo do vozidla a jejich komponenty jsou umístěny ve strategicky výhodných místech karoserie.

Jejich anténa je většinou podstatně větší a citlivější a reaguje tak na mnohem větší vzdálenost. Narozdíl od přenosných detektorů je v kabině auta prakticky nepostřehnete a nemusíte se bát odcizení či je vysvětlovat zvědavým policistům, váhajícím s jejich legálností.

Každý z nás má občas naspěch. I tak si zaslouží cestovat v pohodě a bez stresu. Díky ochraně špičkovou technologií de- tektoru GENEVO Protector se můžete plně věnovat řízení místo toho, abyste hlídali podezřelá auta a kamerové úseky.
Nenechte se za volantem stresovat policejními pastmi, neo- značenými auty a věčným sledováním tachometru. Místo toho si užívejte klidu a bezpečí, kdykoliv vyrazíte ve svém voze na cestu

Pevný radarový detektor se skládá z externí radarové antény, řídící jednotky a dále z malé ovlá- dací jednotky umístěné uvnitř kabiny vozidla. Ačkoliv samotná instalace není složitá, je doporu- čené ji nechat provést odborným servisním střediskem, které má nezbytné zkušenosti. V případě prodeje vozidla se nemusíte bát, demontáž je snadná a detektor lze jednoduše přeinstalovat do nového vozidla.

Pasivní radarové detektory jsou sice schopné zaznamenat a varovat také před laserovými radary. Problém je však v samostné technologii laseru, velmi úzký paprsek laseru je takřka bez odrazů a je zjistitelný pouze v krátký, nebo i ve stejný moment, kdy dochází k samotnému měření.

Proto je vhodné kombinovat pevný detektor s laserovou rušičkou, která zajistí dostatek času na bezpečné snížení rychlosti. Některé rušičky jsou navíc při správném používání také
100% legální.

AKTIVNÍ RADAROVÝ DETEKTOR – LIVE
Pro nejnovější detekční systém GENEVO PROTECTOR II LIVE jsme vyvinuli revoluční řídící jednotku, která je trvale připojena k internetu a získává z něj klíčové informace. Jeho vestavěné detekční technologie, volitelné laserové rozšíření a online funkce přinášejí tu nejlepší, komplex- ní ochranu ve své třídě na světě a poskytují vždy ty nejpřesnější informace o situaci před Vámi. Proto se na něj můžete spolehnout, ať jste kdekoliv.
GENEVO PROTECTOR II LIVE přichází ve dvou verzích Verze LITE a PREMIUM s měsíčním před- platným.

AKTIVNÍ RADAROVÝ DETEKTOR – OFFLINE
Offline jednotky fungují velmi podobně jako LIVE antiradary. Komplexní systém GENEVO Protector II je plně připraven na provoz kdykoliv bez nutnosti online správy, Váš systém je díky paměťovému USB Disku plně připojitelný k počítači, na kterém si můžete stahovat nejnovější aktualizace zdarma.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A INSTALACE JEDNOTEK

OCHRANA PŘEDNÍ ČÁSTI

Nejčastější varinatou je instalace laserové jednotky do celé přední části. Instalace obsa- huje 2 jednotky pro pokrytí 180° ochrany vozu, tedy chrání celou přední části vozu. dalé obsahuje jednotku detektoru, který vás včas upozorní na případné měření. Kdy nejčas- tější měření je prováděno statickým měřícím systémem z přední části.

OCHRANA PŘEDNÍ + ZADNÍ ČÁSTI

Vlastnosti jednotek jsou násobeny i na celou zadní část, tím tak vzniká dokonalá ochrana 360° kolem vozidla. Takto umístěné jendnotky dokáží vzdorovat i měření ze zední části.

Uváděné ceny jsou bez DPH, a za systémy fungující v České Republice. pokud plánujete využití aktivních služeb rušiček i v zahraničí, cena je o 15% vyšší a obsahuje mezinárodní hlavní jednotku.

Ceník: